3ds

DX Totalna Stanica (sa automatskim fokusom)

Merite lako i precizno u bilo kojoj sredini sa novim DX-om  a pomoću Direct Aiming (automatsko viziranje) tehnologije.
DX serija je idealna za poslove koji zahtevaju najveću preciznost uz jednostavne operacije. Tehnologija automatskog viziranja, sa novim, inteligentnim algoritmom koji automatski cilja prizmu, koja pruža visoku pouzdanost u snimanju i obeleževanju tačaka.

Takođe je idealna za rad u zatamnjenim ili mračnim uslovima u kojima je teško locirati prizmu.
Kojigod posao da je u pitanju i gdegod operateri moraju otići, DX čini vaš posao lakšim i bržim sa preciznošću kojoj možete da verujete.

Ključne kaakteristike DX-a predstavljaju:
● Nenadmašna tehnologija automatskog viziranja
● MAGNET Field softver instaliran na stanici
● Napredni sistem merenja ugla (Advanced Angle Measurement System)
● RED Tech napredno merenje bez prizme
● Dugosežna Bluetooth® bežična komunikacija
● TSstit osiguranje (security), trekking I daljinska dijagnostička podrška
● Dostupan u 1, 2, 3 I 5 drugih modela