3ds

SATELLINE - EASy Pro

The SATELLINE-EASy Pro bezicni UHF radio modem omogućava onu jačinu signala koja vam je neophodna za pokrivanje najvećeg građevinskog zemljišta i najvećeg geodetskog terena. Sa 35 vata, SATELLINE-EASy Pro omogućava pouzdanu jačinu signala do 50 milja (80km). Uz široki operativni opseg od 70 MHz i uz kombinovanje sa biranjem razmaka između kanala, kao i jedinstveni algoritam neprekidne korekcije pakernog prenosa podataka, imaćete visoku pouzdanost rada na celom radilištu.
Kompatibilan sa većinom radio protokola na tržištu, SATELLINE-EASy Pro omogućava besplatan ili sa fiksiranom cenom pristup vašim podacima 24 sata u nedelji (u zavisnosti od frekvencije), koliko god često vam bili potrebni. Koristite SATELLINE-EASy Pro da kreirate svako rešenje od tačke do tačke do velike mreže sa više  modema – jednostavno i po minimalnoj ceni.

Napravljen prema IP67 standardima za teške (surove) uslove na terenu, SATELLINE-EASy Pro poseduje LCD  displej sa zaštitom od vremenskih nepogoda, integrisanu korisničku tastaturu i ojačane  konektore. Opcija automatskog isključivanja u slučaju povišene temperature obezbediće pouzdan rad i dug vek uređaja.

Karakteristike:
● Visoka izlazna snaga (?) do 35 vata
● Široki operativni (radni?) opseg 70 MHz (403-473 MHz)
● Biranje razmaka između kanala (12.5, 20 ili 25 kHz)
● Potpuno kompatibilan sa  radio protokolima na tržištu kao što su Trimble i Pacific Crest
● Multi funkcionalni korisnički interfejs koji pokazuje trenutni operativni status i konfiguriše radio modem
● Automatska prevencija od pregrevanja
● Industrijski standard IP67 pomoću koga podnosi teške geodetske i građevinske uslove (enviroment)