3ds

SX Robotska Totalna Stanica

Merenje (one man measurement) vrši pomoću superiorne  auto-treking funkcije u svim vremenskim uslovima.
SX robotska totalna stanica kombinuje najnoviju tehnologiju u trekingu, motorizovanom okretanju, tacnosti ugla i tehnologiju softvera koja savršeno omogućava  merenje samo jednoj osobi (one-man operation?).

Napredno lasersko merenje kao i tehnologija obrade slike omogućavaju pouzdanu sposobnost auto-trekinga, čak i u gustim šumama ili u zamagljenim uslovima. Usmerite SX u pravcu prizme, pritisnite trigger dugme (key), i SX će automatski pokazati naciljati u centar prizme omogućivši čak i početniku da izvede precizna merenja.

Ključne karakteristike su:

● Superiorna auto-treking tehnologija
● (on board) Windows® CE.6.0 sa Magnet™ Field
● Brza i mocna RED-Tech napredna merenja bez prizme
● Dalekosežna Bluetooth® bežična komunikacija
● Napredni ugaoni sistem merenja (angle measurement system)